fbpx

สลาก 6 หลัก คืออะไร ความแตกต่างสลากแบบ L6 จะเป็นสลากพิมพ์แบบดิจิทัล

สลาก 6 หลัก คืออะไร

สลาก 6 หลัก คืออะไร ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรียบร้อยแล้ว

เมื่อเหล่าคนเล่นหวยต่างกันสงสัยว่า สลาก 6 หลัก คืออะไร เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ได้มีราชกิจจานุเบกษาประกาศ “เรื่อง การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6)” ซึ่งเลขไทยเด็ด (Lekthaided) จะพาทุกท่านไปรับชมเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล แบบ L6 จะแตกต่างกับสลากรูปแบบปกติอย่างไร และหาซื้อได้ในราคา 80 บาท เหมือนตามท้องตลาดหรือไม่?

สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก หรือ สลาก L6 (Lottery L6) คือ เป็น สลากกินแบ่งที่เหมือนกับสลากฯ ที่ขายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน แต่ความแตกต่างสลากแบบ L6 จะเป็นสลากพิมพ์แบบดิจิทัล สลาก L6 จำหน่ายผ่านทางแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” หรือเครื่องจำหน่ายสลาก ในราคา 80 บาท ตั้งแต่ 1 ต.ค.66 เป็นต้นไป โดยที่รางวัลยังคงเหมือนสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบปกติ

ทั้ง ตัวเลขที่ออก จำนวนรางวัล และเงินรางวัล ไปจนถึงการขึ้นเงินที่สามารถทำได้ทั้ง 1.ขึ้นรางวัลผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” โดยผู้ซื้อสามารถเลือกรับเงินรางวัลโดย หรือโอนเข้า บัญชีธนาคารกรุงไทย 2.โอนเข้า G-Wallet ของผู้ซื้อได้ภายในไม่เกิน 2 ชั่วโมง และ 3. โอนผ่านธนาคารกรุงไทย ซึ่งเพียงนำบัตรประชาชนมาขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 • สลาก 6 หลัก คือ อะไร ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรียบร้อยแล้ว
 • วิธีการจำหน่ายและการซื้อสลากยังเป็นรูปแบบเดิม
 • ตรวจผลรางวัลสลาก L6 ได้เหมือนเดิม
 • ผู้ขายสลากินแบ่งรัฐบาล ทั้งแบบใบ และแบบดิจิทัล ต้องขายในราคาตามที่กำหนดในสลาก

วิธีการจำหน่ายและการซื้อสลากยังเป็นรูปแบบเดิม

พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (L6) วิธีการจำหน่ายและการซื้อสลากยังเป็นรูปแบบเดิม สลาก 6 หลัก คืออะไร ผู้ซื้อและตัวแทนจำหน่ายสลากเดิม จะไม่ได้รับผลกระทบ เพียงแต่เป็นการปรับกระบวนการทำงานให้คล่องตัวมากขึ้น เพื่อรองรับการจำหน่าย

สลากดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นในระยะต่อไป อีกทั้งไม่ต้องพิมพ์สลากเป็นแบบใบเพื่อมาสแกนเข้าระบบก่อน สามารถจำหน่ายสลากดิจิทัลได้ทันทีในจำนวนที่เหมาะสม โดยไม่มีกรอบดำเนินการ 100 ล้านใบเป็นตัวกำหนด เช่น ปัจจุบันขายสลากรูปแบบใบ 80.4 ล้านฉบับ และ ดิจิทัล 19.6 ล้านฉบับ ก็สามารถเพิ่มสลากดิจิทัลอีกได้

โดยไม่ต้องไปรอลดสัดส่วนสลากแบบใบอีกต่อไป วิธี ซื้อสลาก N3 สำหรับการจำหน่ายสลากดิจิทัลที่จำหน่ายบนแอปพลิเคชันเป๋าตังในปี 2566 ยังเป็นไปตามแนวทางที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ที่มีนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธาน

โดยคาดว่าจะจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า 25 – 30 ล้านใบต่องวด จากปัจจุบันอยู่ที่ 19.6 ล้านฉบับ ซึ่งจะพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ซื้อ และความต้องการขายให้เหมาะสม

ตรวจผลรางวัลสลาก L6 ได้เหมือนเดิม

โดยสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก สลาก 6 หลัก คืออะไร ออกจำหน่าย แบบใบ , แบบดิจิทัล หรือ แบบอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ผ่านสถานที่จัดจำหน่าย โดยสำนักงาน , ตัวแทนจำหน่าย , ผู้ซื้อ – จองล่วงหน้า หรือวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • แบบใบ ผู้ซื้อจะได้รับสลากฉบับจริง ที่ระบุหมายเลขสลาก งวดวันที่ ชุดที่ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่พิมพ์ไว้บนใบสลาก เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของสลากฉบับนั้นๆ และเป็นหลักฐานในการขอรับเงินรางวัลในกรณีสลากฉบับนั้นถูกรางวัล
 • แบบดิจิทัล ผู้ซื้อต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มที่กำหนด สำนักงานจะเปิดให้ซื้อ 06.00 – 23.00 น.ของทุกวัน เว้นวันออกรางวัลจะเปิดให้ซื้อถึง 14.00 น.

เมื่อผู้ซื้อได้เลือกหมายเลขเรียบร้อยแล้ว ให้ทำรายการชำระเงินค่าสลาก สลาก N3 L6 หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด แพลตฟอร์มจะนำสลากแบบดิจิทัลที่เลือกไว้กลับสู่ระบบการจำหน่ายต่อไป เมื่อทำการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้ว กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ซื้อไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้อื่นได้

ผู้ขายสลากินแบ่งรัฐบาล ทั้งแบบใบ และแบบดิจิทัล ต้องขายในราคาตามที่กำหนดในสลาก

ทั้งนี้ ผู้ขายสลากินแบ่งรัฐบาล สลาก 6 หลัก คืออะไร ทั้งแบบใบ และแบบดิจิทัล ต้องขายในราคาตามที่กำหนดในสลาก รวมทั้งต้องไม่ขายในสถานศึกษา และไม่ขายแก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ กรณีสำนักงานสลากกำหนดราคาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักในราคา 80 บาท สลาก 1 ชุดมี 1 ล้านฉบับจะมีเงื่อนไขเงินรางวัลในแต่ละชุด ดังนี้

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 6,000,000 บาท
 • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง จำนวน 10,000 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เริ่มขายมาตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สลาก l6 เงิน รางวัล ถือเป็นงวดแรกรวม 101 ล้านฉบับ แบ่งเป็นสลากใบ 80 ล้านฉบับ และสลากดิจิทัล 21 ล้านฉบับ

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่นี่

เว็บ เลขไทยเด็ด (Lekthaided) ศูนย์รวมแนวทางเด็ด ๆ คลิกที่นี่

รวบรวมเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจที่นี่

สรุป

สลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก สลาก 6 หลัก คืออะไร ออกจำหน่าย แบบใบ , แบบดิจิทัล หรือ แบบอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ผ่านสถานที่จัดจำหน่าย โดยสำนักงาน , ตัวแทนจำหน่าย , ผู้ซื้อ – จองล่วงหน้า หรือวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด สามารถจำหน่ายสลากดิจิทัลได้ทันทีในจำนวนที่เหมาะสม โดยไม่มีกรอบดำเนินการ 100 ล้านใบเป็นตัวกำหนด

เลขไทยเด็ด (Lekthaided) เว็บไซต์ให้บริการอัพเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหวยทุกชนิด เช่น หวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลย์ หวยหุ้น ซึ่งจะมีประโยนช์ต่อผู้เล่นหวย ซึ่งมีการอัพเดตข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเลขเด็ด เลขดัง หวยซอง ทำนายฝัน เพื่อให้เหล่านักเดิมพันได้รับชมแนวทางเลขเด็ดตลอด และทางเว็บสนับสนุนให้เลือกเสี่ยงโชคอย่างถูกวิธี